Naar

Tuinagenda:
Vraag en Antwoord:
Mijn eigen tuin:
Tuintips:

De logische volgorde voor het aanleggen van een tuin

1 Terrein schoonmaken:
- bouwafval
- eventueel onkruidbestrijden (hanepoten en kweekgras)
- bescherm bomen en overige beplanting wat blijft staan.

2 Uitzetten van bestrating/ tuinmuren/ vijvers enz.

3 Grondwerkzaamheden:
- uitgraven plaats waar bestrating komt
- uitgraven van de eventuele vijver
- uitgraven fundering voor muren en bouwwerken
- het aanbrengen van hoogteverschillen
- doorspitten van storende lagen (vooral bij nieuwbouw)            

4 Aanbrengen fundering

5 Metselen van de muren

6 Aanbrengen zand voor straatwerk:
- kan ook gelijk met grondwerkzaamheden
- paden +/- 10-20 cm.
- oprit +/- 20-40 cm.

7 Aanbrengen bestrating:
- zandbaan aftrillen!

8 Aanbrengen overige bouwwerken:
- pergola
- schuttingen
- vijvers
- prieeltjes
- ornamenten
- grind, keien enz.

9 Alles plantklaar maken:
- de grond bemesten met bij voorkeur organische mest,
 stalmest, championnemest of compost. Dit aangevuld
 met een samengestelde meststof (N.P.K.) van b.v.
 ECOstyle.
- Denk aan de PH waarde, indien nodig kalk toevoegen.

10 Gazon voorbereiden:
- grond vlak en stevig maken en bemesten met compost.
- eventueel een klinkerrand rond het gazon aanbrengen.

11 Beplanten:
- eerst de vijver aanplanten
- dan de bomen, hagen, struiken, klimmers en coniferen
- en als laatste de vaste planten.

12 Graszaad zaaien:
- eventueel graszoden

13 En als laatste alles afwerken:
- netjes maken
- boomband


Er zijn natuurlijk ook ontwerpen denkbaar, waarvoor de 
boven genoemde punten aangevuld moeten worden, zoals
bijvoorbeeld een bloemkas, tuinschuur, composthoek enz.                  

Voor deze gehele site geldt: © Anja Timpener