Tuinagenda voor de maand

Oktober

- Bollen planten, zet ze in groepjes bij elkaar,
 zo zijn ze het mooist als ze gaan bloeien
- Plannen maken voor volgend jaar.
- Noteren wat volgend jaar verplant moet worden.
- Kuipplanten naar binnen verplaatsen i.v.m.
 aankomende nachtvorst.
- Leeg potten met 1-jarigen en vervang ze door
 b.v. besdragende planten zoals Gaultheria en 
 klimop.
- 2-jarigen uitplanten voor 15 oktober.
- Raap fruit wat nog onder de boom ligt.
- Ranonkels, dahlia's, canna's , enz. uit de
 grond halen en vorstvrij bewaren.
- Eventueel nog zaden verzamelen uit de tuin
- Indien nodig nog vaste planten poten.
- Gras blijft groeien tot de temperatuur zakt
 tot een graad of 6, blijf maaien tot de
 groei stopt.
- Zijn tegels door algengroei glad geworden, dan 
 kunt u ze schrobben met scherp zand
 (milieuvriendelijk).
- Plant Allium bollen bij b.v. Hosta's, de
 mooie bladeren verbergen de Allium bladeren
 die geel worden.
- Pompoenen oogsten voor de eerste nachtvorst.
- Pioenen planten of verplanten (zo ondiep
 mogelijk).
- Rozen zonodig iets inkorten.
- Winterbloeiers zoals Helleborus en Camellia
 bijmesten met organische mest.
- Bladeren van het gras harken.
- Winterstekken van heesters nemen.
- Vissen in de vijver niet meer voeren.
- Vijverpomp zonodig verwijderen of vorst-
 bestendige pomp heel diep in de vijver zetten.
- Aan de voet van rozen en clematissen beendermeel
 inharken.
- Rozen 'op de kale wortel' planten.
- Checken of klimplanten niet onder de goten en
 dakpannen kruipen.
- Wortlestek nemen van smeerwortel (symphytum).
- Knoflook planten.
- Bieten oogsten.

Voor deze gehele site geldt:© Anja Timpener

Naar

Homepage:
Tuinagenda:
September:
November: